Od deklaracji do korekty PIT

Początkiem złożenia korekty deklaracji PIT, w zasadzie jest złożenie deklaracji jako takiej. Jest rozwiązaniem i możliwością, a zarazem prawem podatnika, do poprawienia błędów i niepoprawnych informacji w deklaracji PIT. W chwili obecnej dla najpopularniejszych formularzy PIT 36 i PIT 37, po pierwszym, gorącym okresie składania PIT, następuje czas, kiedy podatnicy mają możliwość korygowania ich. W jaki sposób prawidłowo złożyć korektę deklaracji? Na czym ona polega? Jakie podstawy funkcjonowania tego narzędzia znajdują się w polskich przepisach prawnych?

Początek to deklaracja PIT

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), deklaracją jest deklaracja, zeznanie, wykaz, zestawienie, sprawozdanie oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Definicja ta znalazła się wprost w słowniczku ustawowym w art. 3 ust. 5 ustawy. Jednymi z najpopularniejszych deklaracji podatkowych, są dwie deklaracje podatkowe PIT 36 oraz PIT 37.

Wyciąg z przepisów

Ordynacja podatkowa art. 3 ust. 5

Art.  3. [Słowniczek ustawowy]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Następny krok to korekta PIT

Następnie ustawodawca zdecydował, że taką deklarację można skorygować. W tym miejscu należy więc zaznaczyć, że podstawą możliwości korekty jest uprzednie złożenie deklaracji. W dużym uproszczeniu oznacza to, że nie da się skorygować deklaracji, która jeszcze nie została złożona.

Każda deklaracja (w rozumieniu art. 3 ust. 5) jest możliwa do poprawienia, w rozumieniu korekty. Co więcej, można również dokonać korekty deklaracji już skorygowanej. To prawo podatnika zostało zagwarantowane w art. 81 § 1 i 2 ustawy. Zgodnie z nim podatnicy, płatnicy i inkasenci oraz wspólnicy spółki cywilnej (którzy byli wspólnikami w chwili jej rozwiązania i uprzednio złożyli deklarację), mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację – z wyjątkami określonymi w przepisach. Na tych zasadach korygowane są również deklaracje PIT 36, a także PIT 37.

Wyciąg z przepisów

Ordynacja podatkowa art. 81 § 1 i 2

Art.  81. [Skorygowanie deklaracji podatkowej]

  • 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
  • 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.

 

Forma i praktyka składania korekty deklaracji

Złożenie deklaracji podatkowej PIT polega na przygotowaniu następnej deklaracji, w której należy oznaczyć odpowiedni cel jej przygotowania. Na przykład, w wypadku PIT 37 należy przygotować kolejną deklarację PIT 37, oznaczając jej cel jako korekta. Zgodnie z art. 81 § 2 Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Podatki

Biała lista podatników VAT – co to jest i kogo dotyczy?

Biała lista podatników VAT — co to jest i kogo dotyczy? Biała lista podatników VAT to usprawnienie, które zostało wprowadzone, aby z łatwością można było sprawdzić status podatnika. Dzięki temu weryfikacja numeru kontrahenta jest naprawdę prosta. Co zawiera biała lista VAT i kiedy właściwie należy z niej korzystać? Jak sprawdzić wykaz podatników VAT? Prowadzenie działalności […]

Read More
Pieniądze

Korekta e-PIT – 4 sposoby na wprowadzenie poprawek do zeznania podatkowego

Coroczne rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z osiągniętych dochodów jest obowiązkiem każdego podatnika. Jeszcze do niedawna wypełnienie deklaracji wymagało poświęcenia sporej ilości czasu, a czasami pomocy ze strony bardziej doświadczonych osób. Dlatego coraz więcej podatników dostrzega zalety wysyłania formularza PIT online, co znacznie przyspiesza proces rozliczenia się z fiskusem. Sam program do wypełniania PIT jest […]

Read More
Inwestycja Pieniądze

Co Twoje dziecko powinno wiedzieć na temat pieniędzy?

Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że przyczyną większości problemów finansowych jest niegospodarność. Nic dziwnego. Edukacja na temat finansów, zarządzania domowym budżetem, praktycznie nie istnieje. Co gorsze, finanse to dla wielu ludzi tabu. Konsekwencje tego stanu rzeczy są bywają tragiczne. Dlatego też coraz częściej i głośniej stawia się pytanie: jak wychować człowieka bogatego. I czy to w […]

Read More