17 maja, 2024

piotrkmieciak.pl

Piotr Kmieciak Ekspert ds. Finansów

Czym jest lokata bankowa?

Obok kredytów hipotecznych, lokaty są kolejnym z najpopularniejszych produktów oferowanych przez banki; w tym przypadku w celu zachęcenia swoich klientów do oszczędzania.

Czym jest lokata bankowa?

Lokata bankowa to produkt oszczędnościowy, w którym klient (osoba fizyczna lub w przypadku firmy osoba prawna) przekazuje podmiotowi (kasie oszczędności, bankowi lub spółdzielni kredytowej) kwotę pieniężną na określony czas na określonych warunkach.

Po upływie ustalonego okresu podmiot zwraca tę kwotę użytkownikowi wraz z ustalonymi odsetkami. To wynagrodzenie może być wypłacane kwartalnie, półrocznie, rocznie lub po prostu na koniec umowy, a rentowność może być stała lub zmienna. Wszystko zależy od tego, co zostało uzgodnione.

W rzeczywistości lokaty bankowe są podstawą tradycyjnej bankowości. Bez pieniędzy dostarczanych przez użytkowników instytucje te nie miałyby wystarczających zasobów pieniężnych do prowadzenia swoich głównych operacji, takich jak pożyczanie zdeponowanych pieniędzy osobom trzecim i uzyskiwanie w ten sposób zysków.

Jakie są rodzaje lokat bankowych?

Nie ma jednego rodzaju lokaty bankowej, te są najczęściej spotykane:

Depozyty na żądanie

Są one najbardziej elastyczne, ponieważ pozwalają posiadaczowi wycofać określoną kwotę pieniędzy lub całość bez kary, choć zazwyczaj nie oferują żadnego lub bardzo mały zwrot dla posiadacza. Jest to więc jedna z wad. Poznaj wszystkie zalety i wady lokat bankowych. Przykładem depozytów na żądanie są rachunki bieżące lub oszczędnościowe.

Lokaty terminowe

W tym rodzaju lokaty bank wynagradza klienta stopą procentową uzgodnioną w momencie podpisywania umowy na określony czas, otrzymując odsetki w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych lub w terminie zapadalności umowy. Tym samym dostępność naszych pieniędzy jest ograniczona. Z tego powodu zyski oferowane przez te produkty są wyższe niż w przypadku depozytów na żądanie. Wcześniejsze zerwanie lokaty jest jednak zazwyczaj możliwe, choć wiąże się to zwykle z karą lub zmniejszeniem odsetek wypracowanych w trakcie jej trwania.

Ogólna zasada dotycząca lokat jest taka, że im dłuższy okres, tym wyższy zysk. Jeśli kapitał lub jego część zostanie wycofany przed ustalonym terminem, instytucje zwykle karzą operację.

Poza najbardziej podstawowymi lokatami istnieją bardziej złożone produkty, jak np. o zmiennym oprocentowaniu, umożliwiające ulgi podatkowe czy lokaty strukturyzowane, których rentowność zależy od różnych parametrów. W takich przypadkach wskazane jest posiadanie wcześniejszej wiedzy finansowej lub skorzystanie z doradztwa, aby przez cały czas mieć świadomość tego, co można zyskać, ale także co można stracić.

Copyright © All rights reserved.