22 czerwca, 2024

piotrkmieciak.pl

Piotr Kmieciak Ekspert ds. Finansów

W jaki sposób zapewnić sobie stabilną dywidendę?

Dywidendy stanowią zachętę finansową dla firm do kontynuowania działalności i tworzenia nowych aktywów. Firmy regularnie wypłacają akcjonariuszom dywidendy, aby zapewnić dobrą kondycję finansową swoich firm. Na wysokość dywidendy, jaką spółka wypłaca, ma wpływ wiele czynników, w tym jej zyski, struktura kapitałowa i udziałowcy. Dywidendy są ważną częścią postępu gospodarczego kraju.

Od czego zależy wypłata dywidendy?

Według ogólnej definicji dywidenda to płatność, którą firmy wypłacają swoim akcjonariuszom co kwartał. W ten sposób korporacje wykorzystują swoją władzę do lobbowania rządu w celu uchwalenia przepisów zapewniających ich kondycję finansową. Korporacje zapewniają konsumentom niezbędne usługi i towary, pozostając jednocześnie rentownymi i bezpiecznymi dzięki stałym dywidendom.

Dodajmy, że dywidendy są podstawowym źródłem dochodu dla inwestorów. Tak wynika m.in. ze statystyk przedstawionych przez branżowy portal www.earn.pl. Są jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł zysku dla firm. Firmy nie chcą im płacić – chcą zatrzymać dla siebie jak najwięcej pieniędzy. Dlatego inwestorzy szukają wiarygodnych dywidend od swoich spółek. Dywidenda musi być na tyle wiarygodna, aby firmy mogły czuć się pewnie i regularnie ją wypłacać.

Firmy muszą zwracać uwagę na swoich akcjonariuszy przy ustalaniu stawek wypłaty dywidendy. Niezastosowanie się do tego może skutkować niedopłatą lub nadpłatą akcjonariuszy, w zależności od warunków rynkowych w danym momencie. Na przykład, jeśli giełda ma się dobrze, firmy mogą przypadkowo przepłacać swoim udziałowcom. Jeśli ceny akcji są niskie, mogą przez przypadek zapłacić akcjonariuszom zaniżoną.

Kiedy możesz liczyć na wypłatę dywidendy?

Dywidendy są wypłacane przez korporacje na podstawie ich zysków – nie na mocy prawa lub obowiązku. Tak więc to od nich zależy, ile będą płacić każdego roku. Firmy mogą wypłacać mniej niż zarabiają co kwartał, jeśli sobie tego życzą, co jest określane jako obalanie przepisów dotyczących dywidendy (prawa „DPR”). Jest to niekorzystne dla inwestorów, ponieważ może prowadzić do niestabilności stóp wypłacania dywidendy przez spółki. Aby zapewnić stabilną dywidendę, rządy muszą chronić prawa akcjonariuszy w zakresie przepisów „DPR” i zapewnić spełnienie wszystkich zobowiązań korporacyjnych w pierwszej kolejności.

Copyright © All rights reserved.