25 kwietnia, 2024

piotrkmieciak.pl

Piotr Kmieciak Ekspert ds. Finansów

Jakim typem inwestora jesteś?

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez początkujących inwestorów jest rozpoczynanie działalności na rynkach finansowych w pośpiechu, kierowani chęcią szybkiego zarobienia pieniędzy, bez przyswojenia sobie kilku podstawowych zasad, które zwiększyłyby ich szanse na sukces.

Aby odnieść sukces na rynkach finansowych musimy być świadomi, że konieczna jest znajomość szeregu zasad, które pozwolą nam uniknąć popełniania rażących błędów, które mogą zakończyć się zniszczeniem naszego rachunku papierów wartościowych.

Naszym zamiarem w dzisiejszym artykule jest krótkie opisanie podstawowych zasad, które każdy początkujący inwestor powinien znać przed ulokowaniem swoich pieniędzy na rynku, a które pozwolą ci ograniczyć ryzyko już od pierwszego dnia.

Zasady, które przedstawimy są obowiązkowe do spełnienia, aby móc rozpocząć naszą podróż na rynkach z dobrą stopą zwrotu. Są to koncepcje, które pomogą ci chronić swoje inwestycje, unikając umieszczania pieniędzy w niewłaściwym miejscu, więc jesteśmy pewni, że będą one bardzo pomocne.

1. Dowiedz się, jaki jest twój profil inwestycyjny

Wiedza o tym, jakim typem inwestora jesteśmy, to pierwszy krok, który należy wykonać, aby rozpocząć naszą podróż z inwestowaniem z sukcesem. Ogólnie rzecz biorąc, możemy rozróżnić trzy rodzaje inwestorów:

Konserwatysta: osoba, kto przedkłada bezpieczeństwo nad opłacalność. Ich celem finansowym jest zazwyczaj zachowanie kapitału i utrzymanie siły nabywczej. Zazwyczaj większość swojego portfela inwestują w dług publiczny i produkty oszczędnościowe.

Inwestorzy neutralni: poszukują równowagi między zyskownością a ryzykiem. Nie rezygnują z uzyskiwania stóp zwrotu powyżej średniej rynkowej, ale zawsze kontrolując zmienność. Część środków lokują w bardziej konserwatywne aktywa (państwowe papiery dłużne, papiery o stałym dochodzie, depozyty itp.), a część w „bezpieczne” akcje i fundusze akcyjne.

Inwestorzy agresywni: są to inwestorzy, którzy przedkładają zyskowność nad bezpieczeństwo, dlatego będą ponosić wysokie ryzyko. Podobnie, wielu z nich poszukuje produktów o wysokiej dźwigni finansowej, takich jak kontrakty terminowe, kontrakty CFD itd. oraz inwestują na rynkach o wysokiej zmienności, takich jak waluty lub towary, np. ropa naftowa.

Copyright © All rights reserved.